Sisäänkirjautuminen

 Ennakkoilmoitus pesulapalveluiden kilpailutuksesta

Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä, KTO – kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus® (Jatkossa KTO) tulee kilpailuttamaan pesulapalvelunsa syksyn aikana.

Tämä ennakkoilmoitus on samalla tietopyyntö. KTO:n nettisivuilta löytyy tarjouspyyntö- ja sopimusluonnokset. Palvelun tarjoamisesta kiinnostuneet yritykset voivat:
- Kommentoida tarjouspyyntö- ja sopimusluonnoksia
- Esittää kysymyksiä kilpailutuksesta ja palvelusta
- Kiinnittää KTO:n huomiota seikkoihin, joita ei ole otettu huomioon tarjouspyyntö- tai sopimusluonnoksessa, mutta jota sen pitäisi ottaa huomioon
- Kertoa omasta yrityksestään ja sen tarjoamista pesulapalveluista.

Kaikki tiedot, kysymykset, jne. pyydetään lähettämään viimeistään 8.8.2016 kirjallisena sähköpostilla osoitteeseen:
hankinnat@kto-vs.fi

Muunlaisiin tarjoajien yhteydenottoihin ei vastata, koska ne saattaisivat johtaa mahdollisen tarjoajan sulkemiseen pois kilpailutuksesta ko. tarjoajan suosimisen vuoksi.

Tarjouspyyntöluonnos pesulapalvelut.pdf

Liite 1 KTO pesulapalvelujen tarve 2017.pdf

Liite 2 Pesulapalvelut sopimusluonnos.pdf