Sisäänkirjautuminen

 Yhteinen arviointimalli CAF

​KTO:ssa valmistellaan uuden itsearviointimallin käyttöönottoa

KTO:ssa otetaan käyttöön yhteinen arviointimalli CAF (lyhenne sanoista Common Assessment Framework), joka on julkisen sektorin organisaatioille tarkoitettu laadunarviointityökalu. Malli on kehitetty Euroopan unionin jäsenmaiden välisessä hallintoministerien johtamassa EUPAN-verkostossa. Itsearviointiin perustuvan mallin avulla tarkastellaan eri tulosalueita ja organisaation toimintatapoja, joilla mahdollistetaan hyvien tulosten syntyminen.

CAF-mallia voidaan muokata oman organisaation tarpeisiin, ja KTO:ssa mallin käyttöönottoa valmistellaan kevään 2015 aikana perustamalla viisi ryhmää, jotka toteuttavat itsearviointia. Lisäksi ryhmät laativat KTO:n käyttöön käsikirjan CAF-mallin pohjalta. CAF-hanketta koordinoi kehittämiskoordinaattori Pirjo Valtonen (pirjo.valtonen@kto-vs.fi).