Sisäänkirjautuminen

 Dynamo-ryhmän esittelyvideo on julkaistu

Ravattulan toimintakeskuksessa toimivan Dynamo-ryhmän tavoitteena on edistää kehitysvammaisten nuorten työelämävalmiuksia. Nyt ryhmästä on julkaistu esittelyvideo.

 


  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983 Virka-ajan ulkopuolella
  • Tietosuoja