Sisäänkirjautuminen

 Tiedote: Mylly-Antin koulu saa jatkaa toimintaansa - Uutta ylläpitäjää etsitään

​Erityisopetusta tarjoavan Mylly-Antin koulun toiminta jatkuu Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymän ylläpitämänä siihen saakka, kunnes on saatu aikaan uusi kuntienvälinen ratkaisu koulun toiminnan jatkumisesta jonkun muun kuin erityishuoltopiirin ylläpitämänä.

Erityishuoltopiirin hallitus nimeää viralliset edustajansa neuvottelemaan jäsenkuntien kanssa Mylly-Antin koulun toiminnan jatkumisesta jonkun muun kuin erityishuoltopiirin ylläpitämänä. Uusi ylläpitäjä on määrä löytää ennen uuden sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislainsäädännön voimaantuloa. Neuvottelujen takarajaksi asetettiin 31.5.2019.

"Me olemme pitkään etsineet koululle uutta ylläpitäjää, koska valtakunnallisten linjausten vuoksi myös vaikeavammaisilla oppilailla on oikeus perusopetukseen kotikunnan järjestämänä. Koululaisten vanhemmat voivat olla levollisella mielellä, koska neuvotteluihin saatiin lisäaikaa. Tavoitteena on, että koulu pystyttäisiin siirtämään kokonaisuutena uuden järjestäjän alaisuuteen", sanoo kuntayhtymän johtaja Seija Aaltonen.

Edellisen kerran Mylly-Antin koulun tilannetta käsiteltiin kuntayhtymän hallituksen kokouksessa maaliskuussa 2017, jolloin päätettiin, että peruskouluopetus päättyy erityishuoltopiirin järjestämänä kevätlukukauteen 2018. Päätöksen taustalla oli sote-uudistuksen silloinen aikataulu ja tieto nykyisistä linjauksista, joiden mukaan erityisopetus tulisi järjestää osana muuta sivistystoimialaa. Tämän jälkeen tuli tieto, että sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö ja maakuntien aloittaminen siirtyvät vuodella eteenpäin.

Erityishuoltopiirin hallitus otti keväällä 2017 tekemänsä päätöksen uudelleenkäsittelyyn maanantaina (18.9.) ja päätti, että Mylly-Antin koulun toiminta jatkuu erityishuoltopiirin ylläpitämänä uuden ylläpitäjän löytymiseen asti.