Sisäänkirjautuminen

 Oman elämän nainen

​OMAN ELÄMÄN NAINEN – Vammaisten naisten työelämävalmiuksien parantaminen -hankkeen tavoitteena on kehittää työpajamalli vammaisten naisten työelämävalmiuksien edistämistä varten. Työelämävalmiuksiin kuuluvat esimerkiksi sosiaaliset taidot, sosiaalisen median käyttö sekä suunnittelu- ja organisointitaidot. Hankkeen tarkoituksena on torjua vammaisten naisten syrjäytymistä ja edistää heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa. KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskuksen suunnittelema hanke on aikataulutettu vuosiksi 2017–2019. Hankekumppaneina ovat Turun Ammattikorkeakoulu, Autismisäätiö ja Kehitysvammaliitto.

Hankkeen tuloksena on työpajamalli, josta sosiaali- ja terveysalan, opetusalan ja TE-palveluiden ammattihenkilöstö saa käyttöönsä uuden palvelumuodon. Työpajamalli on monistettavissa muidenkin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden voimavarojen vahvistamiseen.

Tutustu hankkeeseen linkkien kautta:
Oman elämän nainen -hankkeen kotisivut
Oman elämän nainen -hankkeen Facebook-sivut
Hanketuloskortti

Yhteyshenkilönä toimii projektipäällikkö Elina Jokinen, puh. 040 513 2716.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@kto-vs.fi

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983 Virka-ajan ulkopuolella
  • Tietosuoja