Sisäänkirjautuminen
Olet tässä: Skip Navigation Links > Päätöksenteko > Organisaatio

 Organisaatio

Kuntayhtymän organisaatiossa on kaksi tasoa, jotka ovat luottamushenkilöorganisaatio ja henkilöstöorganisaatio.
Luottamushenkilöorganisaatioon kuuluvat valtuusto ja hallitus.
Henkilöstöorganisaatio jakautuu hallituksen päättämällä tavalla toimialueisiin, jotka jakautuvat edelleen kuntayhtymän johtajan päättämällä tavalla vastuualueisiin.

Organisaatiokaavio

  • KTO – kehitysvamma-alan tuki ja osaamiskeskus
    Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä
    erityishuoltopiiri@kto-vs.fi
  • Myllyojantie 2, 21520 Naskarla
  • Vaihde 0400 929 220, ma-pe 8.00-15.00
    Akuuttisairaanhoitaja 050 597 4983 Virka-ajan ulkopuolella
  • Tietosuoja